Simon

Simon är ett bibliskt namn, förekommande både i Gamla och Nya testamentet.

Det är sannolikt bildat till det hebreiska verbet ’höra’, och har upptagits som grekiskt namn i formerna Símōn (och Symeōn). Simon har ibland uppfattats som en avledning till simós ’uppnäst’.

Många personer i bibeln bär namnet Simon, bl.a. en av Jakobs tolv söner och två av Jesu apostlar, Simon Petrus och Simon seloten. Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 28 oktober, till minne av aposteln Simon seloten (tidigare Simon ivraren).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1208
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.