Sigurd

Sigurd är ett nordiskt namn, sammansatt av Sig‑ ’seger’ och fornvästnordiskt ‑vôrðr ’väktare, vakt’ (jämför Halvard). Sigurd är den nordiska varianten av Sigvard.

Sigurd var i äldre tid vanligt i Norrland, Dalarna och Värmland i former som Siurd, Siuhl och Sjul.

Sigurd Fafnesbane är huvudgestalt i Völsungasagan och Sigurdskvädena, som behandlar samma tema som den kontinentalgermanska Nibelungenlied, där hjälten heter Siegfried (se Sigfrid).

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift si[k]uarþr
Starkaste tidsperiod: 1910–29

Namnsdag

10 januari

Delar namnsdag med:

  • Sigbritt (namnlängden)
  • Sigge (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 10 januari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.