Sigurd

Sigurd är ett nordiskt namn, sammansatt av Sig‑ 'seger' och fornvästnordiskt ‑vôrðr ’väktare, vakt’ (jfr Halvard). Sigurd är den nordiska varianten av Sigvard.

Sigurd var i äldre tid vanligt i Norrland, Dalarna och Värmland i former som Siurd, Siuhl och Sjul.

Sigurd Fafnesbane är huvudgestalt i Völsungasagan och Sigurdskvädena, som behandlar samma tema som den kontinentalgermanska Nibelungenlied, där hjälten heter Siegfried (seSigfrid).

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 10 januari.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten si[k]uarþr
Starkaste tidsperiod: 1910—20

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.