Signhild (Signild)

Signhild är ett nordiskt namn, en sidoform till Signild, som är en ombildad form av Signelill, i folkvisorna brukad som smekform till Signe. Signhild kan också ha bildats i anslutning till andra namn på ‑hild ’strid, kamp’.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1816 (1801)
Starkaste tidsperiod: 1900–29, (1920–39)

Namnsdag

23 augusti

Delar namnsdag med:

  • Signe (namnlängden)
  • Signar, Signy (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 23 augusti

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.