Signhild (Signild)

Signhild är ett nordiskt namn, en sidoform till Signild, som är en ombildad form av Signelill, i folkvisorna brukad som smekform till Signe. Signhild kan också ha bildats i anslutning till andra namn på ‑hild 'strid, kamp'.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 23 augusti.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1859 (1838)
Starkaste tidsperiod: 1900—19 (1920—39)

Om namnen