Signe

Signe är ett nordiskt namn, en sidoform till fornvästnordiskans Signý, sammansatt av Sig‑ 'seger' och ‑ný, den feminina formen av fornvästnordiskans nýr ’ny’.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 23 augusti.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1583
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.