Sigfrid

Sigfrid är ett ursprungligen tyskt namn, sammansatt av Sig‑ ’seger’ och ‑frid ’fred, skydd’.

I Tyskland fick namnet stor spridning under medeltiden på grund av Siegfrids hjältedåd i dikten Nibelungenlied. I de nordiska varianterna av dikten heter hjälten Sigurd Fafnesbane (se Sigurd).

I Norden synes namnet Sigfrid äldst ha burits av tyskar. Dock sägs Sankt Sigfrid, Sveriges apostel, enligt legenden vara av engelsk börd.

En nordisk motsvarighet är bland annat runstenarnas Sig(f)røðr, fornsvenskans Sighrødh.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift sikruþr
Starkaste tidsperiod: 1885–99, 1910–29

Namnsdag

15 februari

till minne av Sankt Sigfrid.

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 15 februari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.