Sigfrid

Sigfrid är ett ursprungligen tyskt namn, sammansatt av Sig‑ 'seger' och ‑frid 'fred, skydd'.

I Tyskland fick namnet stor spridning under medeltiden på grund av Siegfrids hjältedåd i dikten Nibelungenlied. I de nordiska varianterna av dikten heter hjälten Sigurd Fafnesbane (se Sigurd).

I Norden synes namnet Sigfrid äldst ha burits av tyskar. Dock sägs Sankt Sigfrid, Sveriges apostel, enligt legenden vara av engelsk börd.

En nordisk motsvarighet är bl.a. runstenarnas Sig(f)røðr, fornsvenskans Sighrødh.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 15 februari, till minne av Sankt Sigfrid.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten sikruþr ?
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1910—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.