Set (Seth)

Set är ett bibliskt namn, på hebreiska Shet, son till Adam och Eva. Namnet förklaras i bibeln i anslutning till ett verb ’skänka’, när Eva säger att sonen skall heta Set, eftersom ”Gud har skänkt mig ett nytt barn i stället för Abel, som Kain dödade”.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1451
Starkaste tidsperiod: 1910–19, 1930–39, 2010–

Namnsdag

30 december

Delar namnsdag med:

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.