Selma

Selma är ett keltiskt namn med betydelsen ’vacker utsikt’.

Det är ursprungligen ett ortnamn i The Poems of Ossian (1761—63 ”Ossians sånger”), författat av James Macpherson, och började användas som förnamn i Tyskland i slutet av 1700-talet.

Den svenske diktaren Frans Michael Franzén kallade sin sångmö Selma (den första dikten tryckt 1793). Vid mitten av 1800-talet hade namnet nått stor popularitet i Sverige. Säkerligen har författarinnan Selma Lagerlöf (1858—1940) bidragit till namnets spridning.

I den rikssvenska almanackan 27 juni och i den finlandssvenska 5 december.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1799
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.