Sebastian

Sebastian är ett grekiskt namn, ’man från Sebastia (stad vid Svarta havet)’. Namnet kan också vara bildat direkt till sebastós ’vördnadsvärd, upphöjd’.

Sebastian och Fabian var namn på två romerska martyrer (200-talet), som i den kyrkliga traditionen har förts ihop som tvillinghelgon.

Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1573
Starkaste tidsperiod: 1980–2014

Namnsdag

20 januari

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 20 januari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.