Sara (Sarah, Zara)

Sara är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung med betydelsen ’furstinna’. I bibeln är Sara namnet på Abrahams hustru, som vid 90 års ålder blir havande och föder Isak.

Namnet förekommer under medeltiden, men det är efter reformationen som det blir populärt, särskilt i Norrland.

Kända namnbärare som bidragit till spridningen av namnet är sångerskan Zarah Leander (1907—81) och författarinnan Sara Lidman (född 1923).

Sara har varit ett populärt modenamn i Sverige sedan slutet av 1970-talet. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 19 juli.

Sara inleder den s.k. fruntimmersveckan, som sägs vara regnig: ”Fruntimren håller inte tätt” (talesätt i Skåne).

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1464
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.