Samuel

Samuel är ett bibliskt namn med omstridd betydelse, eventuellt ’Gud är hans namn’.

Samuel heter den profet som smorde Saul till den förste kungen i Israel. Han har givit namn åt två av Gamla testamentets böcker, Samuelsböckerna. En känd svensk Samuel från 1600-talet är diktaren Samuel Columbus (1642–79).

Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1345
Starkaste tidsperiod: 1980–

Namnsdag

1 september

Delar namnsdag med:

  • Sam (namnlängden)
  • Sami, Sammy (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 20 augusti

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.