Salomon

Salomon är ett bibliskt namn, på hebreiska Shelomō, troligen bildat av shalom ’fred, lycka, välgång’.

I Gamla testamentet berättas om Salomo, son till David och Batseba, som byggde templet i Jerusalem. Enligt senare tradition skall han ha författat en stor del av den bibliska vishetslitteraturen (Ordspråksboken, Predikaren och Salomos vishet) samt Höga visan och andra skrifter.

Namnet har via grekiskans Salomon, Solomon lånats till Norden. I Sverige har Salomon varit särskilt utbrett i Norrland (i dialektala former som Salmon och Salmo).

I den rikssvenska almanackan 25 juni.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1276
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen