Saga

Namnet Saga har förklarats på två sätt: antingen som ’den som ser, sanningssägaren” eller också samma ord som i substantivet saga ’berättelse’. Det finns i den fornnordiska mytologin men blev populärt som kvinnonamn först på 1800-talet efter Tegnérs diktverk Frithjofs saga där namnet finns.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1803
Starkaste tidsperiod: 1990-talet och framåt

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.