Saga

Namnet Saga har förklarats på två sätt: antingen som ’den som ser, sanningssägaren” eller också samma ord som i substantivet saga ’berättelse’. Det finns i den fornnordiska mytologin men blev populärt som kvinnonamn först på 1800-talet efter Tegnérs diktverk Frithjofs saga där namnet finns.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1803
Starkaste tidsperiod: 1990-talet och framåt

Om namnen