Sabina (Sabine)

Sabina är ett latinskt namn, ’sabinsk kvinna’, en bildning till folkslagsbeteckningen Sabini (fornitaliskt folk som levde nordost om Rom). Sabine är en fransk och tysk form.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 27 oktober, till minne av en romersk martyr (100-talet).

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1582
Starkaste tidsperiod: 1980—99

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.