Rutger

Rutger är ett tyskt namn, sammansatt av fornhögtyskt hruod, hrōd, motsvarande fornvästnordiskt hróðr ’ära, beröm’ (jfr Robert, Rudolf, Rolf) och ‑ger 'spjut' (jfr Roger).

I den rikssvenska almanackan 2 juni.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1239 Rothgerus
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.