Rune

Rune är ett nordiskt namn, en ursprunglig smekform till mansnamn på Run-, t.ex. Runfast, av germanskt *rūnō i den ursprungliga betydelsen ’hemlighet, hemlig kunskap’.

I den rikssvenska almanackan 24 november och i den finlandssvenska 28 februari.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten runi
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.