Rune

Rune är ett nordiskt namn, en ursprunglig smekform till mansnamn på Run-, till exempel Runfast, av germanskt *rūnō i den ursprungliga betydelsen ’hemlighet, hemlig kunskap’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift runi
Starkaste tidsperiod: 1920–39, 2015–

Namnsdag

24 november

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 28 februari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.