Ruben

Ruben är ett bibliskt namn, på hebreiska en anspelning på ordet ’se’ (jfr Första Moseboken 29:32). Ruben är den äldste av patriarken Jakobs tolv söner i Gamla testamentet.

I den rikssvenska almanackan 17 maj och i den finlandssvenska 14 april.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1802
Starkaste tidsperiod: 1900—09, 1920—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.