Ruben

Ruben är ett bibliskt namn, på hebreiska en anspelning på ordet ’se’ (jämför Första Moseboken 29:32). Ruben är den äldste av patriarken Jakobs tolv söner i Gamla testamentet.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1802
Starkaste tidsperiod: 1900–29, 2010–

Namnsdag

17 maj

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 14 april

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.