Roy

Roy är en engelsk form av ett ursprungligt gäliskt namn, Ruadh ’röd’. Det har ibland felaktigt uppfattats som bildat till franskans roi ’kung’.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 7 september.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1881
Starkaste tidsperiod: 1930—39, 1950—59

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.