Rosa

Rosa är ett latinskt namn, identiskt med ordet rosa ’ros’. Namnet kan också vara en ursprunglig smekform till Rosina, Rosalinda, Rosamunda. Under 1900-talet har Rosa varit populärt som djurnamn (särskilt som namn på kor).

I den rikssvenska almanackan 2 juli. I äldre almanackor var dagens namn Marie besökelse (Visitatio Mariae). När detta 1901 byttes ut mot Rosa tog man fasta på den rossymbolik som sedan medeltiden knutits till Maria. I den finlandssvenska almanackan 4 maj.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1798
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.