Ronny (Ronnie)

Ronny är en ursprunglig engelsk smekform till Ronald.

Till namnets spridning har säkerligen racerföraren Ronnie Peterson (1944—78) och fotbollsmålvakten Ronnie Hellström (född 1949) bidragit. Namnet förekommer också som kvinnonamn.

I den rikssvenska almanackan 16 maj och i den finlandssvenska 5 september.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1932
Starkaste tidsperiod: 1950—69 (1970—79)

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.