Ronald

Ronald är en engelsk och skotsk form av det nordiska Ragnvald. Namnet har tidigt lånats till Skottland från Norden.

I den rikssvenska almanackan 16 maj och i den finlandssvenska 5 september.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1887
Starkaste tidsperiod: 1940—59

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.