Roland

Roland är ett tyskt namn, där förleden innehåller fornhögtyskt hruod, hrōd, motsvarande fornvästnordiskt hróðr ’ära, beröm’, och efterleden är en ombildad form av stammen *nanþ- ’våga, vara djärv’ (jämför Ferdinand, Nanna).

Namnet blev populärt i Frankrike och Tyskland mycket på grund av Chanson de Roland, en medeltida fransk hjältedikt om en av Karl den stores hjältekrigare. En italiensk form är Orlando.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1397
Starkaste tidsperiod: 1930–49

Namnsdag

9 augusti

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 4 september

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.