Roger

Roger är ett namn av tyskt och engelskt ursprung, sammansatt av ett ord med betydelsen ’ära, beröm’ (jämför Robert, Roland) och ger ’spjut’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1789
Starkaste tidsperiod: 1950–69

Namnsdag

2 juni

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 30 september

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.