Roger

Roger är ett namn av tyskt och engelskt ursprung, sammansatt av ett ord med betydelsen ’ära, beröm’ (jfr Robert, Roland) och ger 'spjut'.

I den rikssvenska almanackan 2 juni och i den finlandssvenska 30 september.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1789
Starkaste tidsperiod: 1950—69

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.