Robin (Robbin)

Robin är en engelsk form av Robert.

Namnet har blivit allmänt spritt genom den engelske stråtrövaren Robin Hood, som förmodas ha levt under Edvard II:s regeringstid (1307—27).

Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren. Till populariteten har säkerligen bidragit att tennisspelaren Björn Borgs son bär detta namn liksom den kvinnliga sångerskan Robyn.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 7 juni.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1880
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.