Robin (Robbin)

Robin är en engelsk form av Robert.

Namnet har blivit allmänt spritt genom den engelske stråtrövaren Robin Hood, som förmodas ha levt under Edvard II:s regeringstid (1307—27).

Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren. Till populariteten har säkerligen bidragit att tennisspelaren Björn Borgs son bär detta namn liksom den kvinnliga sångerskan Robyn.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 7 juni.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1880
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen