Ritva

Ritva är ett finskt namn med litterärt ursprung. I dikten Rantakoivu (1898 ”Strandbjörken”) av Ilmari Kianto nämns björkens ritva ’späd hängande lövrik kvist’. Andra kvinnonamn som kan härledas ur växtbeteckningar är Marja, Orvokki och Terttu. I Finland var Ritva under 1940-talet det vanligaste flicknamnet.

I den rikssvenska almanackan 5 juli.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1931
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.