Rikard (Rickhard, Richard, Rickard)

Rikard är ett tyskt namn, fornhögtyskt Ricohard, Richart, sammansatt av Rik- 'mäktig, förnäm, rik' och ‑hard 'hård, fast'.

Kända namnbärare var Richard Lejonhjärta (död 1199), Richard III (död 1485) och kompositören Richard Wagner (död 1883).

Till namnets popularitet i Sverige har troligen den amerikanske skådespelaren Richard Gere (född 1949) bidragit.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 7 februari, till minne av ett engelskt helgon (700-talet).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1160-talet
Starkaste tidsperiod: 1970—89

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.