Rigmor

Rigmor är ett danskt namn, troligen en ombildning av det tyska Rikmoth, fornhögtyskt Ricmuda. Förleden är Rik- ’mäktig, förnäm, rik’ och efterleden en femininbildning till germanskt *mōða‑, motsvarande fornvästnordiskt móðr ’sinnelag; vrede; mod’.

Efterleden har senare omformats till ‑mor genom association till forndanskt maar ’mö’.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1870
Starkaste tidsperiod: 1930–49

Namnsdag

27 september

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 8 februari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.