Reine

Reine är en ursprunglig smekform till Reinhold, Reinhard.

Namnet fick spridning på 1970-talet genom huvudpersonen i P. C. Jersilds roman Barnens ö (1976).

I den rikssvenska almanackan 16 juli.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1904
Starkaste tidsperiod: 1950—59, 1970—79

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.