Reidar

Reidar är ett nordiskt namn, fornvästnordiskt (H)reiðarr, möjligen sammansatt av ett ord motsvarande fornvästnordiskt hreiðr ’rede’, här väl i betydelsen ’hus, hem’, och‑ar, sannolikt i betydelsen ’härförare, krigare’.

Namnet förekommer i fornsvenskan i formen Redhar. Namnet är framför allt norskt och dess spridning i nyare tid beror på norskt inflytande.

I den rikssvenska almanackan 9 maj.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten hriþar
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.