Reidar

Reidar är ett nordiskt namn, fornvästnordiskt (H)reiðarr, möjligen sammansatt av ett ord motsvarande fornvästnordiskt hreiðr ’rede’, här väl i betydelsen ’hus, hem’, och‑ar, sannolikt i betydelsen ’härförare, krigare’.

Namnet förekommer i fornsvenskan i formen Redhar. Namnet är framför allt norskt och dess spridning i nyare tid beror på norskt inflytande.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift hriþar
Starkaste tidsperiod: 1930–49

Namnsdag

9 maj

Delar namnsdag med:

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.