Regina

Regina är ett latinskt namn, identiskt med ordet regina ’drottning ’. I modern tid har namnet använts med association till jungfru Maria (Regina coeli ’himladrottningen ’). Regine är en känd litterär gestalt i Henrik Ibsens skådespel Gengangere (1881).

I den rikssvenska almanackan 12/3 och i den finlandssvenska almanackan 7/9. Regina togs bort från den rikssvenska almanackan år 2011, men återinförs från och med år 2022.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1604
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen