Regina

Regina är ett latinskt namn, identiskt med ordet regina ’drottning ’. I modern tid har namnet använts med association till jungfru Maria (Regina coeli ’himladrottningen ’). Regine är en känd litterär gestalt i Henrik Ibsens skådespel Gengangere (1881).

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1604
Starkaste tidsperiod: 1910–29, 1990–99

Namnsdag

12 mars

Regina togs bort från den rikssvenska almanackan år 2011, men återinförs från och med år 2022.

Delar namnsdag med:

  • Viktoria (namnlängden)
  • Tori, Vicky (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 7 september

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.