Rebecka (Rebecca)

Rebecka är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung med mycket oviss betydelse.

Rebecka är i Gamla testamentet hustru till patriarken Isak. En känd litterär gestalt är judinnan Rebecca i Walter Scotts Ivanhoe (1818).

Under 1900-talets sista decennier blev Rebecka ett modenamn i Sverige; 1994 kom det på femte plats bland de vanligaste namnen på nyfödda flickor.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 17 maj.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1584
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.