Rasmus

Rasmus kan härledas till latinets Erasmus, grekiskans erásmios ’värd att älska’.

Erasmus var en biskop i Libanon (300-talet). Under senmedeltiden räknades han till de helgon som kan åkallas i nöd.

Under större delen av 1900-talet var namnet Rasmus nästan helt ur bruk, men på 1980- och 1990-talen kom namnet på modet genom Astrid Lindgrens bok Rasmus på luffen, som också filmades. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1481
Starkaste tidsperiod: 1980–99, 2000–14

Namnsdag

26 oktober

Delar namnsdag med:

  • Amanda (namnlängden)
  • Amandus, Amy, Manda, Mandis (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 24 oktober

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.