Rakel

Rakel är ett bibliskt namn, hebreiskans Rachel ’tacka (får av honkön)’. Rakel förekommer i Gamla testamentet som en av patariarken Jakobs hustrur, mor till Josef och Benjamin. Namnet kom att bli vanligare i Finland än i Sverige.

I den rikssvenska almanackan 26 juni och i den finlandssvenska 17 december.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1454
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.