Rakel

Rakel är ett bibliskt namn, hebreiskans Rachel ’tacka (får av honkön)’. Rakel förekommer i Gamla testamentet som en av patariarken Jakobs hustrur, mor till Josef och Benjamin. Namnet kom att bli vanligare i Finland än i Sverige.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1454
Starkaste tidsperiod: 1910–29, 2010–

Namnsdag

26 juni

Delar namnsdag med:

  • Lea (namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 17 december

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.