Ragnar

Ragnar är ett nordiskt namn, sammansatt av Ragn‑ ’råd, beslut’ och den flertydiga efterleden -ar.

Namnet är känt från sagohistorien genom Ragnar Lodbrok. Namnet, som är känt från runstenar, levde kvar under medeltiden, främst i Götaland, men kom senare ur bruk för att återkomma under 1800-talets nordiska namnrenässans.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift raknar
Starkaste tidsperiod: 1900–39, 2010–

Namnsdag

1 oktober

Delar namnsdag med:

  • Ragna (namnlängden)
  • Rainer, Rauno, Reiner (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 1 oktober

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.