Ragnar

Ragnar är ett nordiskt namn, sammansatt av Ragn‑ 'råd, beslut' och den flertydiga efterleden -ar.

Namnet är känt från sagohistorien genom Ragnar Lodbrok. Namnet, som är känt från runstenar, levde kvar under medeltiden, främst i Götaland, men kom senare ur bruk för att återkomma under 1800-talets nordiska namnrenässans.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 1 oktober.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten raknar
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.