Rafael

Rafael är ett bibliskt namn av hebreiskt ursprung med betydelsen ’Gud har helat’. Rafael är en av de tre namngivna ärkeänglarna i bibeln; han spelar en stor roll i Tobits bok i Apokryferna.

I den rikssvenska almanackan 24 mars och i den finlandssvenska 22 december.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1470

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.