Pontus

Pontus är ursprungligen antingen bildat till grekiskans póntos ’hav’ eller en form av påvenamnet Pontianus ’invånare från Pontia (ö i Italien)’.

Namnet sägs ha kommit till Sverige under 1500-talets senare hälft med Pontus de la Gardie (död 1585), sedermera svensk ståthållare i Estland och Johan III:s svärson. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1616
Starkaste tidsperiod: 1980–99, 2000–04

Namnsdag

20 november

Delar namnsdag med:

  • Marina (namnlängden)
  • Margen (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 20 november

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.