Peter

Peter är en nordisk form av Petrus. I fornsvenskan förekommer formerna Pætar och Pæter. Den nutida formen har dock i senare tid återinlånats från tyskan.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 29 juni. Denna dag benämndes under medeltiden Petri och Pauli dag, till minne av de båda apostlarnas dödsdag. Namnen Petrus och Paulus ersattes så småningom av enbart Petrus, som senare ersattes av Peter och Petra.

I Sverige kallades dagen Persmäss och var en viktig märkesdag i den folkliga kalendern: ”Om det blir Ersmässregn så blir det Persmässregn, och blir det Persmässregn så blir det godår.” 

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: senare hälften av 1300-talet
Starkaste tidsperiod: 1960—79

Om namnen