Peter

Peter är en nordisk form av Petrus. I fornsvenskan förekommer formerna Pætar och Pæter. Den nutida formen har dock i senare tid återinlånats från tyskan.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: senare hälften av 1300-talet
Starkaste tidsperiod: 1955–79

Namnsdag

29 juni

Denna dag benämndes under medeltiden Petri och Pauli dag, till minne av de båda apostlarnas dödsdag. Namnen Petrus och Paulus ersattes så småningom av enbart Petrus, som senare ersattes av Peter och Petra.

I Sverige kallades dagen Persmäss och var en viktig märkesdag i den folkliga kalendern: ”Om det blir Ersmässregn så blir det Persmässregn, och blir det Persmässregn så blir det godår.” 

Delar namnsdag med:

  • Petra (namnlängden)
  • Peder, Pedro, Pekka, Petri, Petrus, Petter, Pierre, Pieter, Piotr (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 29 juni

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.