Paulina (Pauline)

Paulina är en femininform till det latinska Paulinus, som i sin tur är en bildning till Paulus (se Paul). Namnet bars av ett helgon på 300-talet.

Pauline (1735) är den franska formen.

I både den rikssvenska och den finlandssvenska almanackan 22 juni.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1727
Starkaste tidsperiod: 1885—1909 (1980—99)

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.