Paul (Pål)

Paul är en (ursprungligen tysk och fransk) form av Paulus (äldst belagt i Sverige 1286), som är ett latinskt namn, identiskt med adjektivet paulus ’liten’.

Paulus är ursprungligen ett romerskt släktnamn, använt som förnamn efter aposteln Paulus i Nya testamentet.

I Sverige har namnet ofta skrivits och uttalats Pål. En finsk form är Paavo, en dansk Poul, en spansk Pablo och en rysk Pavel.

I både den rikssvenska (även Pål) och finlandssvenska almanackan 25 januari.

Paulusdagen eller Pålsmäss har varit en viktig folklig märkesdag i januari. Enligt norrländsk tradition är vintern över, när man kommer till Pålsmäss.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1655

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.