Patrik (Patrick, Patric)

Patrik är en engelsk (och irisk) form av latinets Patricius ’patricier; adelsman’.

Den som har givit internationell spridning åt namnet är Sankt Patrik, Irlands apostel (död 493).

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1622
Starkaste tidsperiod: 1960–89

Namnsdag

16 april

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 16 april

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.