Otto

Otto är ett tyskt namn, en ursprunglig smekform till namn på Od‑, motsvarande fornvästnordiskt auðr ’egendom; rikedom’.

I den rikssvenska almanackan 9 april, tidigare 4 november, till minne av Pommerns apostel, Otto av Bamberg (död 1139). I den finlandssvenska almanackan 17 april.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1316
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.