Ottilia

Ottilia är en latiniserad form av fornhögtyskans Odila, Otila, en form av Oda, som i sin tur är en ursprunglig smekform till namn på Od‑ (motsvarande fornvästnordiskt auðr) ’egendom; rikedom’.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1652
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen