Ottilia

Ottilia är en latiniserad form av fornhögtyskans Odila, Otila, en form av Oda, som i sin tur är en ursprunglig smekform till namn på Od‑ (motsvarande fornvästnordiskt auðr) ’egendom; rikedom’.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1652
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.