Osvald

Osvald är ett nordiskt namn, motsvarande fornvästnordiskt Osvaldr, sidoform till Ásvaldr, sammansatt av förleden As-, urnordiskt *ansuR ’hednisk gud’ och ‑vald 'härskare'.

Det kan också vara ett tidigt lån från den engelska formen av Osvaldr, fornengelskans Osweald.

I den rikssvenska almanackan 3 oktober och i den finlandssvenska 11 januari.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1574
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.