Östen

Östen är ett nordiskt namn, sammansatt av ett ord som antingen kan härledas till urnordiskt *awiō ’ö’ eller auja ’lycka, (lycko)gåva’, möjligen också adverbet *aiwa ’alltid’, och ‑sten ’sten’.

Östen är ett av de vanligare mansnamnen i de vikingatida nordiska runinskrifterna.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift austain
Starkaste tidsperiod: 1930–49

Namnsdag

26 augusti

Delar namnsdag med:

  • Esten (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 10 september

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.