Östen

Östen är ett nordiskt namn, sammansatt av ett ord som antingen kan härledas till urnordiskt *awiō ’ö’ eller auja ’lycka, (lycko)gåva’, möjligen också adverbet *aiwa ’alltid’, och ‑sten ’sten’.

Östen är ett av de vanligare mansnamnen i de vikingatida nordiska runinskrifterna.

I den rikssvenska almanackan 26 augusti och i den finlandssvenska 10 september.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten austain
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen