Ossian

Ossian är en engelsk form av ett keltiskt Oisín, som troligen är ett ursprungligt binamn, en bildning till os ’hjort’.

Namnet har fått spridning genom The Poems of Ossian (1761—63 ”Ossians sånger”), författat av James Macpherson.

I den rikssvenska almanackan 1 december och i den finlandssvenska 17 juli.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1804
Starkaste tidsperiod: 1900-19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.