Oskar (Oscar)

Oskar är ett engelskt, ursprungligen iriskt, namn, troligen sammansatt av os ’hjort’ och cara ’vän’.

Namnet har fått spridning genom The Poems of Ossian (1761—63 ”Ossians sånger”), författat av James Macpherson, där Oskar är son till skalden Ossian. Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren, och 2002 låg det överst på topplistan.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 1 december, efter den svenske arvfursten, sedermera Oskar I.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1803
Starkaste tidsperiod: 1885—1909 (1980—99), 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.