Orvar

Orvar är ett nordiskt namn, egentligen genitiv singularis av fornvästnordiskt ôrr ’pil’. Namnet har uppstått i sammansättningen Ôrvar-Oddr ’Pil-Odd’ (en gestalt i en medeltida isländsk saga) och har senare kommit att fungera som ett självständigt namn. Orvar Odd var en känd signatur för journalisten och författaren Oscar Patric Sturzen-Becker (1811—69).

I den rikssvenska almanackan 18 september och i den finlandssvenska 29 maj.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1830
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.