Örjan

Örjan är en nordisk form av Georg, utvecklad via lågtyskans Jurian, Jurien.

I den rikssvenska almanackan 9 juli och i den finlandssvenska 23 april.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1420 Yrian
Starkaste tidsperiod: 1950—69

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.