Olof (Olov)

Olof är en svensk variant av Olav. Olof har under alla tider varit ett frekvent mansnamn.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 29 juli, till minne av den norske kungen Olav Haraldsson (död 1030). Denne helgonförklarades och blev under namnet Olav den helige medeltidens mest populära helgon i Norden. Olofsmässan (Olsmässan) har varit en viktig märkesdag i folktraditionen. Ett talesätt lyder ”Om Erik ger ax, ger Olof kaka”, dvs. om säden har gått i ax vid Erik (18 maj), skall den kunna skördas vid Olsmässan. 

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1400
Starkaste tidsperiod: (1930—39)

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.