Olof (Olov)

Olof är en svensk variant av Olav. Olof har under alla tider varit ett frekvent mansnamn.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1400
Starkaste tidsperiod: 1920–49, 2000–

Namnsdag

29 juli

till minne av den norske kungen Olav Haraldsson (död 1030). Denne helgonförklarades och blev under namnet Olav den helige medeltidens mest populära helgon i Norden. Olofsmässan (Olsmässan) har varit en viktig märkesdag i folktraditionen. Ett talesätt lyder ”Om Erik ger ax, ger Olof kaka”, det vill säga om säden har gått i ax vid Erik (18 maj), skall den kunna skördas vid Olsmässan.

Delar namnsdag med:

  • Olle (namnlängden)
  • Olav, Olavi, Ole (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 29 juli

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.