Olle

Olle är ursprungligen en smekform till Olof men används alltmera som officiellt förnamn.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 29/7.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1312
Starkaste tidsperiod: 1920–39, 2000–

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.