Oliver

Oliver är en engelsk form av franskans Olivier, vars härledning är omstridd. Det har antagits vara av germanskt ursprung, en avledning till Alf-heri eller Wolf-heri (< *haria‑ → ‑ar; se även → Alf-, Alv- respektive → Ulf-), men har också sammankopplats med latinets Olivarius ’olivträd(sodlare)’, ursprungligen ett släktnamn.

Namnet har fått spridning bland annat genom Charles Dickens roman Oliver Twist (1827–38) och senare genom musikalen (1968) som bygger på denna. Till populariteten på 1990-talet har säkerligen bidragit att nöjesartisterna Björn Skifs och Pernilla Wahlgren givit sina barn detta namn.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1832
Starkaste tidsperiod: 1990–

Namnsdag

15 april

Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

Delar namnsdag med:

  • Olivia (namnlängden)
  • Olly, Viva (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 29 maj

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.