Oliver

Oliver är en engelsk form av franskans Olivier, vars härledning är omstridd. Det har antagits vara av germanskt ursprung, en avledning till Alf-heri eller Wolf-heri (< *haria‑ → ‑ar; se även → Alf-, Alv- respektive → Ulf-), men har också sammankopplats med latinets Olivarius ’olivträd(sodlare)’, ursprungligen ett släktnamn.

Namnet har fått spridning bl.a. genom Charles Dickens roman Oliver Twist (1827—38) och senare genom musikalen (1968) som bygger på denna. Till populariteten på 1990-talet har säkerligen bidragit att nöjesartisterna Björn Skifs och Pernilla Wahlgren givit sina barn detta namn.

Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 15 april och i den finlandssvenska 29 maj.

Typ: mansnamn
Starkaste tidsperiod: 1990—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.